Вітаємо зі складанням державного іспиту 
Вітаємо зі складанням державного іспиту

Вітаємо здобувачів вищої освіти за освітньою програмою ^Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології^, які 12 травня 2020 року успішно склали комплексний кваліфікаційний державний іспит Державній екзаменаційній комісії у складі:
Голова - Фатєєва О.О.;
Члени:
доц. Петров С.В. - перший проректор;
доц. Тарасенко А.І. - в. о. декана факультету ЕЕТ і АЕП;
проф. Канюк Г.І. - зав кафедри ТЕЕТ;
доц. Прокопенко О.О. - доцент кафедри ТЕЕТ;
секретар ДЕК Князєва В.М. - ст. викл. кафедри ТЕЕТ.

2020-05-14 20:22:05Мы на Facebook

Час:

26-05-2020

Наші контакти Декан: ауд.: 222/1
тел.: (+38057) 733 78 65 Заступник декана: ауд.: 223/1
тел.: (+38057) 733 79 10 Деканат: ауд.: 223/1
тел.: (+38057) 733 79 15
(+38073) 443 69 38 E-Mail: dekanat@enf.uipa.kharkov.ua